Fettknöl (Lipom)

Bakgrund

En fettknöl (lipom) är en knuta i underhuden som består av fettceller. Lipom har sällan någon praktisk betydelse utöver det eventuellt kosmetiska, eller de få gånger det trycker på angränsande vävnad, till exempel en nerv.

Lipom är långsamt växande och har en mjukt till fast, gummiaktig konsistens. Diametern är oftast <5 cm i diameter, men de kan i vissa fall bli upp till 20 cm. Fettknöl förekommer också på kvinnans yttre könsorgan och vanligtvis hos unga och medelålders vuxna kvinnor.  Fettknölen uppträder vanligen strax under huden (subkutan plats) och är normalt smärtfri dock i vissa fall kan de orsaka smärta och svårigheter att gå. Med rätt behandling och en fullständig kirurgisk excision och avlägsnande av tumören så är prognosen utmärkt. Det finns inga kända riskfaktorer dock vi vet att trauma är faktor som ökar förutsättning att lipom uppkommer.

Symtom

 • Ibland smärta om de trycker på nerv
 • Långsam växande klump under yttre könsorganen
 • Vanligtvis är massan liten (mindre än 3 cm)
 • Svårigheter att gå eller vid upprätthållande av vissa hållningar (såsom sittande)
 • Samlagssmärta
 • Mjuk, oskarpt avgränsad
 • Kan förskjutas lite i förhållande till omkringliggande vävnad

Differential diagnoser

 • Andra typer av underhudstumörer

Utredning

 • Anamnes/sjukdomshistoria – Duration av besvär. Grad av besvär, läkemedel, BMI, hereditet.
 • Gynekologisk undersökning – Rodnad, svullnad, sprickbildning, ödem, avvikande flytning, blödning. Ömhet över livmodern och buken. Vid undersökning ser man en mjuk, oskarpt avgränsad, underhudsknuta som kan förskjutas lite i förhållande till omkringliggande vävnad.
 • Ev. Kolposkopi – Om det finns misstanke om att det växer annat än fettknöl
 • Ev. biopsi – Om det finns misstanke om annat än fettknöl så kan ett vävnadsprov tas. Det är extremt viktigt att utesluta närvaron av en liposarkom, som är en malign tumör, eftersom den kan symtomatisk likna ett lipom,
 • Transvaginalt ultraljud – Tacken till vätskeansamling i buken/livmodern/äggledare

Behandling

 • Om behandlingen
  • Lipom kräver nästan aldrig behandling
 • Kirurgi
  • Fullständig excision och borttagning av lipomet.

Referenser