Polycystiskt ovariesyndrom - PCOS

Bakgrund

Hos cirka 20 % av kvinnor i fruktsam ålder är en eller båda äggstockarna fyllda av små cystor som har bildats av äggblåsor. Det kallas för polycystiska ovarier (PCO) vilket betyder "äggstockar med många små cystor". Förändringen kan bara ses vid en ultraljudsundersökning och de flesta har inga symtom.

Om det samtidigt med PCO föreligger en hormonell rubbning kallas det för polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Cystbildningarna rubbar äggstockarnas funktion och leder till utebliven ägglossning och menstruationsrubbningar. Hormonrubbningen består i en ökad mängd manligt könshormon (testosteron) och minskad känslighet för det blodsockersänkande hormonet insulin. Detta i sin tur kan utveckla ett så kallat metabolt syndrom som förutom övervikt bland annat innebär höga kolesterolvärden och högt blodtryck. Dessa förändringar är riskfaktorer för att få diabetes och hjärt-kärlsjukdom senare i livet.

PCOS drabbar cirka 6–16 % av kvinnor i barnafödande ålder. Det är vanligare i vissa familjer, där mamma eller systrar också kan ha PCOS. Tillståndet kan debutera när som helst i barnafödande ålder men för många sker det redan i sena tonåren. Det antas att tillståndet är ärftligt betingat, men livsstilsfaktorer som bidrar till övervikt tycks spela in.

Symtom

 • Ökad behåring på kroppen som skäggväxt, hårväxt mellan brösten, på insidan av låren och från blygdbenet i mittlinjen till naveln.
 • Akne
 • Uteblivna eller menstruationer med långa intervall
 • Övervikt med fetman ansamlas främst runt midjan.
 • Infertilitet
 • Håravfall av ”manlig typ”

Differential diagnoser

 • Fysiologiskt förekommande oligo-amenorré hos tonåringar.
 • Hypotalam amenorre orsakad av till exempel hård träning eller viktnedgång.
 • Prematurmenopaus.
 • Hyperprolaktinemi.
 • Hypotyreos.
 • Mb Cushing.
 • CAH (kongenital adrenalhyperplasi).
 • Androgenproducerande tumörer

Utredning

 • Anamnes/sjukdomshistoria – Duration av besvär, läkemedel, BMI, hereditet. Tidigare/nuvarande sjukdomar. Riktad anamnes tagning med blödningsfokus, blödningsmönster och smärtmönster, viktuppgång, kroppsbehåring, infertilitet. Menstruationsdata och dess intervall och längd.
 • Gynekologisk undersökning – Rodnad, svullnad, sprickbildning, ödem, avvikande flytning, blödning. Ömhet över livmodern och buken.
 • Transvaginalt ultraljud – Många små cystor på äggstockarna (PCO) som konstateras vid ultraljudsundersökning.
 • Provtagning – HbA1c eller faste-glukos vid förhöjt BMI. Testosteron som är lätt förhöjt, SHBG är lågt. FSH är lågt/normalt, LH är normalt/lätt förhöjt, prolaktin är av och till förhöjt. TSH, T4 och prolaktin bör kontrolleras för differentialdiagnostik

Behandling

 • Egen behandling
  • Viktminskning
   • En viktminskning på 5–10 % kan bidra till att normalisera menstruationen och att ägglossningen kommer tillbaka och graviditet kan uppnås hos 20-60 %. Även hårväxten på kroppen minskar vid viktnedgång. Dessutom kan viktminskning stärka självkänslan.
   • Särskilt betydelsefullt är det att viktminskningen minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Men det kan vara svårt att gå ner i vikt när man har PCOS, då testosteron ger ökad hunger.
   • Viktminskningen bör inte ske snabbt. De viktigaste åtgärderna är regelbunden motion och välbalanserade måltider med mycket grönsaker och mindre fett och socker.
  • Fysisk aktivitet
   • Fysisk aktivitet ökar känsligheten för insulin och gör att man mår allmänt bättre om man har PCOS. Därför är det viktigt att vara fysiskt aktiv.
 • Läkemedel
  • Kobimerade p-piller
   • Vid behandling av ökad behåring kan kombinerade p-piller (östrogen + gestagen) minska behåringen. Men det tar ofta 6–8 månader innan man märker effekt. Ex. etinylestradiol 
   • Vid uttalad behåring kan läkemedel som motverkar effekter av testosteron, så kallade antiandrogener, prövas.
  • Ett särskilt läkemedel mot akne, innehållande östrogen och antiandrogen med gestagen effekt, kan också minska behåring. Det fungerar även som preventivmedel och är ett alternativ till vanliga p-piller. Ex. Noretisteron 
  • Spironolakton
   • Om man inte vill eller kan ta p-piller finns läkemedlet spironolakton som också motverkar testosteron.
   • Konkurrerar med testosteron om bindning till androgenreceptorerna
   • Har visat sig minska abnorm behåring
 • Hårborttagning
  • Hårborttagning med epilering eller laser prövas också vid besvärande hårväxt.
 • Mot ofrivillig barnlöshet
  • Tabletter med letrozol tas under fem dagar för att framkalla ägglossning. Detta ger ägglossning hos 60 % och graviditet hos cirka 30 %.
  • Letrozol kan kombineras med metformin, som är ett läkemedel mot diabetes och som visat sig öka möjlighet till graviditet. Metformin (500 mg x 3) kan bidra till normalisering av insulinresistens, till eventuell viktminskning och förbättring av möjligheterna till graviditet
  • Om inte tablettbehandling hjälper kan man få hormonsprutor.
  • Provrörsbefruktning är också en möjlighet.
  • Ett led i behandlingen mot ofrivillig barnlöshet kan också vara att, genom ett mindre kirurgiskt ingrepp, "bränna bort" cystorna på äggstockarna.

Referenser

 • Ding T, HardimanPJ, Petersen I et al. The prevalenceofpolycysticovarysyndrome in reproductive-agedwomenofdifferentethnicity: a systematicreview and meta-analysis.Oncotarget. 2017 Jul 12;8(56):96351-96358. PMID: 29221211 
 • LegroRS, Driscoll D, StraussJF 3d et al. Evidence for a genetic basis for hyperandrogenemia in polycysticovarysyndrome. ProcNatlAcadSci U S A 1998;95:14956-60. PMID: 9843997 
 • RandevaHS, TanBK, Weickert MO, et al. Cardiometabolicaspectsofthepolycysticovarysyndrome. Endocr Rev. Oct 2012;33(5):812-841. 
 • Hutchison SK, SteptoNK, Harrison CL, Moran LJ, StraussBJ, TeedeHJ. Effectsofexerciseon insulin resistance and bodycomposition in overweight and obesewomenwith and withoutpolycysticovarysyndrome. J ClinEndocrinolMetab. Jan 2011;96(1):E48-56. PMID: 20926534