Analabscess

Bakgrund

Med analabscess menas en infektion invid eller i anslutning till analöppningen som lett till smältning av vävnad med pus. De är vanligast i åldern 20-50 år och de flesta analabscesser bildas genom infektion/inflammation i analkörtlarna. Körtlarnas utförsgång penetrerar den interna sfinktern och när någon av dem blir avstängd uppstår till följd av retention av sekret och bakterier en abscess/varansamling.

Ofta finns ingen förklaring till uppkomsten men ibland kan en analfissur antas vara orsak. I hälften av fallen finner man en fistelgång som vanligen mynnar i körtlarna och som är orsak till abscessen. 

Symtom

 • Smärta - dov, kontinuerlig, molande som successivt tilltar
 • Ömhet – lokal vid palpation
 • Feber - initialt låg, men kan stiga till 40 grader.
 • Värmeökad
 • Rodnad

Differential diagnoser

 • Hidroadenitis suppurativa - infektion utgående från svettkörtlarna invid analöppningen. Ger rodnad och indurerad hud, ofta med flera små abscesser inom ett decimeterstort område.
   
 • Furunkulos - infektion i en eller flera hårfolliklar, kan leda till små abscesser. Vanligen engageras endast subcutis.
   
 • Pilonidalcysta

Utredning

 • Anamnes/sjukhistoria - vanligen kort, högst ett till två dygn. 
 • Inspektion - Rodnad av huden, som är temperatur ökad. Om abscessen tömmer sig ses purulent flytning. 
 • Palpation - värmeökad, ömmande utfyllnad perianalt.

Behandling

 • Operation - Full narkos är oftast nödvändig. Excision - "unroofing" av en ordentlig hud- och vävnadsbit kan användas. Alternativt läggs ett snitt parallellt med sfinktern. Undvik incision in mot anus. Pus skall tömmas ut. Den purulenta smältningen kan ligga djupt under huden – ända upp till 8–10 cm beroende på hudfettets tjocklek. 
   
 • Uppföljning - såret lämnas öppet. Fortsatt sårvård med handdusch ett par gånger dagligen. Lämpligt förband för att förhindra nedsmutsning av kläderna. Läkningen tar 3 - 4 veckor och patienten kan ha besvär med att sitta de första dagarna. Sjukskrivning behövs ofta inte, men det kan beroende på arbete vara lämpligt med upp till ca 14 dagar. Patienten bör informeras om att en fistel kan uppstå efter inciderad analabscess och att i så fall söka igen. 
   
 • Antibiotika - behövs inte vare sig före eller efter operationen. Bakterieodling kan tas vid misstanke om specifik infektion eller recidiv.

Referenser

 • Andersson RE, Petzold MG. Non-surgical treatment of appendiceal abscess or phlegmon. A systematic review and meta analysis. Annals of Surgery 2007 Nov;246(5):741-8. 
 • The Iris Cantor Women's Health Center – Anal Abscess and Fistula