Analfissur

Bakgrund

Med analfissur menas en linjär defekt i analkanalens längdriktning. 90 % av analfissurerna sitter rakt bakåt och omfattar analkanalens mest distala 
2-3 cm. Vid kronisk inflammation leder tillståndet ofta till att en svullen hudflik, portvaktstagg, bildas distalt i fissuren. 

Analfissurer uppstår sannolikt genom "trauma" från fekalier. Obstipation är den vanligaste orsaken till att man får en bristning av slemhinnan. Dessa rifter brukar spontanläka men kan ibland ge upphov till en analfissur. En ytterligare anledning till analfisssur kan vara sexuell anal penetration. Smärtan som analfissur för med sig leder till en ökad muskeltonus, som underhåller analfissuren och försvårar spontanläkning. 

Symtom

 • Smärta - kärande, molande i samband med defekation
 • Blödning – ljusröd, ibland droppande
 • Fekalom – orsakas av ovilja att tömma tarmen p g a befarad smärta

Differential diagnoser

 • Analcancer – skivepitelcancer kan debutera som vanlig analfissur
 • Mb Crohn – har ofta fissurer, ibland multipla, ofta ej rakt bakåt
 • Syfilis – såren kan likna analfissur

Utredning

 • Anamnes/Sjukhistoria – Beskriva defekationssmärta, blödning, ovilja till tarmtömning
 • Inspektion – ofta kan portvaktstagg ses rakt bakåt. Om man försiktigt håller isär anus kan fissuren ofta ses.
 • Palpation –I analkanalen palperas ett avbrott rakt bakåt i den jämna ytan av analkanalens slemhinna ca 1-2 cm innanför analöppningen
 • Proktoskopi – måste ibland göras i narkos
 • Provexcision – särskild viktigt vid kroniska fissurer (ofta med vallartade kanter) för att utesluta cancer

Behandling

 • Spontanläkning
 • Avföringsmjukgörare – fibertillskott eller bulkmedel
 • Varma sittbad – kan lindra smärtan
 • Smärtstillning – t ex lidokain salva i kombination med peroral analgetika som paracetamol.
 • Botulinumtoxininjektion - vid kronisk fissur har injektion lokalt med botulinumtoxin visats kunna leda till läkning av fissuren.
 • Operation – om ovanstående ej fungerat kan antingen subkutan lateral sfinkterotomi eller sfinkterotomi med fissurektomi utföras. Kontroll skall göras 4 veckor efter operationen.

Referenser