Analfistel

Bakgrund

En fistel innebär falsk förbindelse mellan två hålrum. Vid analfistel är förbindelsen mellan analkanalen och den perineala eller anala huden och vid rektal fistel mellan rektum och vanligen den perineala huden. 
Analfistlar uppstår vanligen genom en infektion i analkörtlarna belägna i området kring den interna sfinktern och dess utförsgång. Infektionen, som vanligen förorsakas av tarmbakterier, ger upphov till en abscess vilken penetrerar analmuskulaturen och sänker sig nedåt eller penetrerar horisontellt som en hästskoabscess. 

När abscessen dränerats utåt, antingen operativt eller till följd av spontanperforation, kvarstår en fistelgång. För läkning krävs operation med excision av fistelgången. Minst 90 % av alla analfistlar utgår från analkörtlarna, i de resterande fallen kan den inre fistelöppningen antingen sitta distalt och vara ett resttillstånd efter en analfissur med en liten abscess som perforerat, eller sitta proximalt. 

Symtom

 • Purulent flytning från fistelöppningen
 • Analabscess som gett upphov till fistelgången
 • Om fistelöppningen sluter sig spontant, resulterar det ofta i recidiv
 • Ömhet vid sidan av anus
 • Upphöjd mörk papel kring analöppningen

Differential diagnoser

 • Pilonidalsinus - lokalisationen av pilonidalsinus och förekomsten av hårstrån i botten av fistelgången utesluter en anal fistel. 
   
 • Hidroadenit - vid hidroadeniter brukar ett flertal öppningar finnas ur vilka smetigt, purulent innehåll tömmer sig. Närmare peroperativ undersökning visar att fisteln har förbindelse med huden och utvecklar kraftig fibros.
   
 • Furunkulos - det går inte att sondera någon egentlig fistelgång

Utredning

 • Anamnes/sjukhistoria - Patientens anamnes ger i de flesta fall diagnosen redan före undersökning: tidigare analabscess och sekretion från ett "sår" som ömmar vid sidan om anus
 • Rektoskopi/koloskopi - Viktig att genomföra för att utesluta förändringar i analkanalen och nedre delen av rektum/sigmoideum
 • Inspektion - Görs med patienten i vänster sidoläge och med uppdragna knän.
 • Palpation - Fistelgången palperas som en fast, några mm bred, som förlöper mellan fistelöppningen och anus
 • Analundersökning/proktoskopi
 • Ultraljud/MR - Ultraljudsundersökning eller MR för att kartlägga fistelns förlopp i förhållande till analmuskulaturen

Behandling

 • Operation - Excisionen omfattar ett förhållandevis stort hudområde med underliggande fett och eventuell muskulatur samt slemhinna med den inre fistelöppningen. Operationssåret efter klyvning eller excision sys inte ihop utan lämnas öppet för att sekundärläka. Normal läkningstid är mellan 6 - 8 veckor, men kan vara flera månader.

 

Referenser