Analhematom

Bakgrund

Analhematom uppstår vid en subkutan(under hud) venös blödning från venae hemorrhoidales externae och kan sitta var som helst runt ändtarmsöppningen. Analhematom är vanligen ensam förekommande och bildar en ca 1-2 cm stor ofta spolformad, blåskimrande knuta under huden och ger plötslig smärta. 

Analhematom kan uppkomma i samband med kraftig krystning.

Symtom

 • Smärta - plötsligt insättande
 • Knuta - sitter invid analöppningen och är kraftigt ömmande

Differential diagnoser

 • Hemorrojder
 • Analprolaps
 • Analfissur

Utredning

 • Anamnes/sjukdomshistoria - plötslig smärta och ömmande knuta, ibland i samband med krystning
 • Inspektion - blåskimrande knuta subkutant invid analöppningen
 • Palpation - smärtande knuta där man ibland känner ett fast koagel under huden. Vanligen ej smärtor vid analpalpation.

Behandling

 • Lokalanestesi - lokalbedövningsmedel med tillsats av adrenalin injiceras på toppen av hematomet 
 • Incision av huden ovan hematomet och uttömning av koagelmassan. Såret lämnas öppet med en liten kompress som förband
 • Egenvård - avspolning med handdusch  
 • Uppföljning - Såret läker i allmänhet på någon vecka 
 • Konservativ behandling - hematomet fibrotiseras inom ca fem dagar och orsakar därefter mindre symtom, men i första hand bör excision göras då det ger omedelbar smärtlindring. 

Referenser

 • Pfenninger JL, Zainea GG. Common anorectal conditions: Part I: Symptoms and complaints. Am Fam Physician 2001; 63: 2391-2403