Analinkontinens

Bakgrund

Analinkontinens/avföringsinkontinens är oförmåga att hålla tillbaka gas, vätska och/eller fekalier tills dess man önskar göra sig av med dem. Diarré (infektion, inflammation i tarm, celiaki, IBS, exokrin pankreasinsuff, gallsaltsmalabsorption mm), åldrande (med åtföljande slapp analsfinkter), defekt neurogen kontroll (diskbråck, polyneuropati, demens, diabetes, skada på N Pudendis efter förlossning m.fl.), tumör, fekalom fistlar, sfinkterskador/perianal bristning efter förlossning eller annat trauma, genomgången strålbehandling. neurologisk sjkd, ryggmärgsskador är flera av orsakerna bakom denna diagnos.

Fler kvinnor än män lider av avföringsinkontinens, något som kan tillskrivas förlossningsskador. Andelen förstföderskor som drabbas av sfinkterskador varierar mellan 3,9 och 7,6 procent, enligt statistik från Socialstyrelsen. Vid 0,5–6 % av de vaginala förlossningarna inträffar ruptur av analsfinktern – i Sverige är motsvarande siffra cirka 3 % med stora variationer mellan sjukhus.  

Symtom

 • Oförmåga att hålla tillbaka gas
 • Oförmåga att hålla tillbaka vätska
 • Oförmåga att hålla tillbaka fekalier

Differential diagnoser

 • Obstipation med sterkoral diarré
 • Obstruktion med diarré, till exempel vid kolorektal cancer

Utredning

 • Anamnes/sjukhistoria – tidigare förlossning, kartlägga orsaker till inkontinens, kartlägg omfattningen: gas, avföring, frekvens, behov av hjälpmedel. I Sverige används Wexner’s Score som graderar typ av inkontinens, behov av trosskydd och konsekvenser för livsstilen.
 • Inspektion - Tättslutande anus? prolaps? fissur? Fistel? Hemorrojder 
 • Palpation – Palpera per rektum, sfinktertonus, Användning av bukpress kan påvisa rektal prolaps
 • Prokto-/rektoskopi - Tumör?
 • Lab - SR, CRP, Hb, P-Glu.

Behandling

 • Konservativ behandling – Bäckenbottenträning, inkontinenshjälpmedel, lägga om kosten såsom undvika gasbildande livsmedel som kolsyrade drycker, bönor, lök, oskalade äpplen.
 • Läkemedel
  • Bulkmedel - Bör försökas först
  • Loperamid
   • Gäller först och främst patienter med trängningar och läckage av lös avföring
  • Lokalbehandling
   • En salva med fenylefrin är under prövning. Salvan ökar tonus i den inre sfinktern hos friska försökspersoner
 • Kirurgi
  • Anala injektioner av bulkmedel är under prövning
  • Sakralnervstimulering
  • Sekundär sfinkterplastik
  • Ministomi
  • Stomi operation – I sista hand.

Referenser