Analprolaps

Bakgrund

Analprolaps är ett framfall av enbart analkanalens slemhinna genom anus (till skillnad från rektalprolaps, där samtliga vägglager är engagerade). Prolapsen ses i anslutning krystning och anses uppkomma till följd av kraftigt krystande i samband med defekation. 
Vid analprolaps prolaberar sällan mer än 1-2 cm slemhinna ut genom analöppningen. Samtidig förekomst av analprolaps och hemorrojder är vanlig. Analprolaps liknar hemorrojder men skillnaden är att analprolaps ofta är circumferent eller semicircumferent. Tillståndet förekommer i alla åldrar, alltså även hos små barn. 

Symtom

 • Slemläckage – men patienterna är kontinenta för gas och avföring
   
 • Klåda – uppstår p g a att slemläckaget som orsakar en hudirritation
   
 • Blödning – ofta ses en ljusröd blödning i samband med defekation eller när patienten torkar sig
 •  Känsla av prolaps och behov att reponera

Differential diagnoser

 • Analcancer
 • Hemorrojder
 • Rektalprolaps

Utredning

 • Anamnes/sjukhistoria – klåda, slem och lättare blödning
   
 • Inspektion – prolaberad slemhinna kan ses, särskilt när patienten krystar. Om patienten inte förmår krysta ut prolapsen i liggande bör man undersöka med patienten sittande i kryststol.
   
 • Proktoskopi – om man för in en kompress genom proktoskopet och sedan backar ut proktoskopet till strax nedom analringen och därefter drar ut kompressen, följer prolapsen med in i proktoskopets övre del.

Behandling

 • Samma behandlingsprinciper som vid hemorrojder. Undvik förstoppning och andra aktiviteter som ökar trycket mot anus.
 • Kortison - Lokalbehandling med hydrokortisonsalva kan vara aktuellt
   
 • Injektionsbehandling 
   
 • Gummibandsligatur 
   
 • Excision av slemhinna kan användas vid svåra fall som inte blir hjälpta med injektions- eller gummibandsbehandling. Samma operationsmetoder som vid hemorrojder kan användas. 
   
 • Lämpliga avföringsmedel, i första hand bulkmedel, för att minska behovet av kraftiga krystningar.

Referenser

 1. Lysy J, Sistiery-Ittah M, Israelit Y, et al. Topical capsaicin - a novel and effective treatment for idiopathic intractable pruritus ani: a randomised, placebo controlled, crossover study. Gut 2003; 52: 1323-6. Gut
 2. Hussain JN. Haemorrhoids. Prim Care 1999; 26: 35-51.