Ashermans syndrom

Bakgrund

Ashermans syndrom uppträder vid skada på livmoderslemhinna (endometriet). Detta startar en läkningsprocess som kan leda till att skadade områden läker samman med varandra.

Sammanväxtningar i livmodern kan uppkomma efter kirurgi/operationer inuti livmodern. Till exempel att muskelknutor eller andra förändringar har tagits bort, eller skrapningar av annat skäl. Aborter såväl spontana som inducerade, kejsarsnitt operativt uttagande av moderkaka, Även kroniska infektioner som till exempel tuberkulos kan ge sammanväxtningar i livmodern men Asherman´s syndrom kan även utvecklas även om kvinnan inte har haft några livmoderoperationer, trauma eller graviditeter. Ashermans syndrom påverkar kvinnor i alla raser och åldrar lika och föreslår ingen underliggande genetisk predisposition för dess utveckling.

Vidhäftningar begränsade till endast livmoderhalsen eller livmodern kan blockera menstruationen vilket leder till smärta under menstruationer.  Ultraljud är inte en pålitlig metod för att diagnostisera Ashermans syndrom. Hormonstudier visar normala nivåer som överensstämmer med reproduktiv funktion.

Symtom

  • Minskning/upphörd menstruationsblödning
  • Infertilitet
  • Smärtsamma menstruationer

ashermans_syndrom_2.jpg

Differential diagnoser

  • Endometrios

Utredning

  • Anamnes/sjukdomshistroia – Anamnes om graviditet som efter förlossning utvecklat uteblivna eller minskade menstruationer. I de fall menstruation förekommer är dessa smärtsamma jämför med tidigare
  • Hysteroskopi - Hysteroskopi är guldstandarden för diagnos.

 

Behandling

  • Operation - Operativ hysteroskopi används för visuell inspektion av livmoderhålan under adhesionsdissektion (adhesiolys). Adhesionsdissektion kan vara tekniskt svårt och måste utföras med försiktighet för att inte skapa nya ärr och ytterligare förvärra tillståndet. Ytterligare kirurgi kan vara nödvändigt för att återställa en normal livmoderhålighet.
  • Antibiotika - Antibiotisk profylax är nödvändig i närvaro av mekaniska hinder för att minska risken för eventuella infektioner.
  • Hormonbehandling - En vanlig farmakologisk metod för att förhindra omformning av vidhäftningar är sekventiell hormonbehandling med östrogen följt av ett progestin för att stimulera endometrialtillväxten och förhindra att motstående väggar åter sammanfogas.

Referenser