Atrofisk vaginit (atrofisk kolpit)

Bakgrund

Atrofisk, eller senilatrofisk vulvovaginit är ett tillstånd med torra och tunna slemhinnor i slidan (atrofiska slemhinnor) hos kvinnor som har passerat klimakteriet och är mycket vanligt bland äldre kvinnor och kan drabba upp till 40 % av postmenopausala kvinnor. Produktionen av det kvinnliga könshormonet östrogen avtar väsentligt efter klimakteriet. När det sker försvinner mycket av stimuleringen av slemhinnorna i underlivet så att dessa blir tunnare, skörare och mer sårbara. Denna förändring gäller även slemhinnorna i urinblåsan och i urinröret. Det ökar risken för infektion med tarmbakterier, vilket kan orsaka återkommande urinvägsinfektioner.

Symtom

 • Ökade flytningar som är färglösa, gula
 • Genital klåda
 • Sveda och torrhet i slidan och runt slidöppningen
 • Sveda och smärta vid urinering
 • Samlagssmärta
 • Blodblandade flytningar
 • Urinläckage
 • Rodnad i slidan och runt slidöppningen som blöder

Differential diagnoser

 • Malignitet:
  • Vulvacancer om lokaliserad rodnad eller sårighet i vulva
  • Cervixcancer eller corpuscancer om blödning ingår i symtombilden
 • Lichen sclerosus
 • Erosiv Lichen planus
 • Allergiska reaktioner

Utredning

 • Anamnes/sjukdomshistoria – Duration av besvär, läkemedel, BMI, hereditet. Riktad anamnes tagning med blödningsfokus, blödningsmönster och smärtmönster. Smärta vid blåstömning, samlagssmärta. Frekventa urinvägsinfektioner.
 • Gynekologisk undersökning – Rodnad, svullnad, sprickbildning, ödem, avvikande flytning, blödning. Ömhet över livmodern och buken. Tunn slemhinna som blöder och vid blödning då skall man undersöka för malign melanom  
 • Transvaginalt ultraljud – Tacken till vätskeansamling i buken/livmodern/äggledare
 • Cervixcytologi vid behov
 • Mikroskopi - Wetsmear som visar ökad förekomst av omogna parabasalceller och avsaknad av laktobaciller. pH i vaginalsekret >5

Behandling

 • Lokalbehandling
  • Det tar ofta fyra till sex veckor innan effekt har uppnåtts och upp till nio månader innan vaginalvävnaden blir normal
  • De olika preparaten för lokalbehandling skiljer sig inte åt avseende effekt
  • Hormonberoende bröstcancer som behandlas med aromatashämmare utgör kontraindikation till lokal östrogenbehandling
  • Läkemedel
   • Estriol som vagitorier, kräm eller vaginalgel, alternativt estradiol som vagitorier eller som vaginalinlägg. Ett vagitorium/en applikation dagligen i två–tre veckor, därefter ett vagitorium/en applikation två dagar i veckan
   • Ev metronidazol vaginalgel för symtomlindring
 • Systemisk behandling
  • Systemisk behandling i form av plåster eller tabletter (HRT) till kvinnor med vasomotoriska besvär är också effektivt mot vaginal atrofi.
  • Enbart vaginal atrofi är inte indikation för systemisk behandling

Referenser

 • Nappi RE, Kokot-Kierepa M. Women's voices in the menopause: results from an international survey on vaginal atrophy. Maturitas 2010; 67: 233. pmid:20828948 
 • Weisberg E, Ayton R, Darling G et al. Endometrial and vaginal effects of low dose estradiol delivered by vaginal ring or vaginal tablet. Climacteric 2005 Mar;8(1):83-92. PMID: 15804736 
 • Mac Bride MB, Rhodes D, Shuster LT. Vulvovaginal Atrophy. Mayo Clin Proc 2010 Jan; 85(1):87-94. PMID: 20042564