Bartholinit

Bakgrund

På varje sida om slidöppningen finns två körtlar strax under slemhinneytan. Dessa körtlar kallas bartolinska körtlarna. Körtlarna producerar slem, som smörjer slidöppningen vid samlag. Den kanal som går från körteln till ytan har sin öppning baktill i slidöppningen. Om en infektion uppstår i en bartolinsk körtel kallas tillståndet bartolinit. 2 % av alla kvinnor utvecklar bartolincystor eller körtelabscess någon gång i livet.

Vid infektion, vanligtvis bara i en av körtlarna, uppstår efterhand svullnad, smärta och ömhet i körteln. Infektionen kan även ge feber och trötthet. Den infekterade körteln ses som en kula baktill i blygdläppen och den är ofta lätt att känna igen vid en egenundersökning. En bartolinit beror på att bakterier har kommit in i körteln och orsakat en infektion. Normalt är körtelns utlopp öppet så att bakterier kan tömmas ut tillsammans med det normala slemmet. Om denna utförsgång täpps till ansamlas slemmet och en cysta bildas. Denna cysta kan sedan infekteras. Även utan föregående cysta kan en infektion uppstå i körteln som då svullnar upp akut.

Det är inte känt varför dessa utförsgångar täpps till lättare hos vissa kvinnor. Bakterierna kan komma från både vagina och tarm och i vissa fall är det en klamydiasmitta som är orsaken. Tidigare var gonorré en vanlig orsak.

Symtom

 • Svullnad i körteln kring slidöppningen/ baktill i blygdläppen
 • Ömhet och smärta kring slidöppningen/ baktill i blygdläppen
 • Feber
 • I de mest uttalade fallen kan svullnaden bli så stor (plommonstor) och smärtsam att man kan ha svårt att gå eller sitta

bartholinit2.jpg

Differential diagnoser

 • Fibrom
 • Lipom
 • Leiomyom
 • Skivepitelkarcinom

Utredning

 • Anamnes/sjukdomshistoria – Förloppet, smärta, allmän tillstånd
 • Inspektion – Svullnad, rodnad
 • Palpation – Ömhet och smärtsam

Behandling

 • Kirurgi 1 - En bartolinit behandlas genom initialt lägga lokalbedövning och därefter lägga ett snitt i körtelväggen så att vätska och var kan tömmas ut. Därefter läggs ett drän/kateter som får sitta i drygt 2-3 veckor så att under tiden körteln tömmer sig. Därefter tas detta bort

 

 • Kirurgi 2 - Om man besväras av upprepade infektioner i samma körtel är det vanligt att man erbjuds en operation som varaktigt förebygger återfall. Ingreppet, som kallas marsupialisering, innebär att en permanent öppning åstadkoms.

Referenser

 • Omole F, Simmons BJ, Hacker Y. Management of Bartholin's duct cyst and gland abscess. Am Fam Physician 2003; 68: 135-40. 
 •  Pundir J, Auld BJ. A review of the management of diseases of the Bartholin's gland. J Obstet Gynaecol 2008; 28: 161-5. pmid:18393010 
 • Johansen IH, Blinkenberg J, Arentz-Hansen C, Moen K. Legevakthåndboken 2015. Bartholinitt.