Bröstabscess - Bröstböld

Bakgrund

Bröstabscess/bröstböld är ett hålrum fyllt av var där abscessväggen är hyperemisk, men själva abscesshålan är utan blodcirkulation. Detta är vanlig komplikation vid kirurgi, infektion i bröstet men även under amning. Abscesshålor ökar i omfång dels vid nedbrytning av omkringliggande frisk vävnad men även på grund av en osmotisk effekt av cell- och bakterienedbrytningsämnen i hålrummet. Eftersom abscesshålan saknar blodförsörjning är systemisk antibiotika som regel inte indicera. Mellan 0,1 % och 0,3 % av ammande kvinnor utvecklar bröstabscess. Vanligast förekommande är abscess mellan 3–8 veckor postpartum, men den kan uppkomma tidigare eller senare samt under graviditeten.

Symtom

 • Smärta lokal över den delen av bröstet
 • Rodnad över den delen av bröstet
 • Värmeökad över bröstet
 • Svullnad över bröstet
 • Feber

Differential diagnoser

 • Mjölkstockning - Mastit
 • Perforation
 • Galactocele
 • Inflammatorisk bröstcancer
 • Fibroadenom

Utredning

 • Anamnes/sjukdomshistoria – Ofta föreligger en predisponerande orsak såsom kirurgi, infektion, amning eller spontan. Ofta är det aktuella området rött, ömt och smärtande.
 • Inspektion – Bröst förändringar förenliga med abscess. Rodnad
 • Palpation - Svullnad, utbuktning, Palpationsömhet.
 • Ultraljudsundersökning - Vid misstanke på abscessutveckling utförs ultraljudsundersökning.

Behandling

 • Kirurgi 1– Om böld < 3 cm: Punktion + odling  + spolning En mindre abscess kan behöva punkteras fler gånger
 • Kirurgi 2 – Om böld ≥ 3 cm: Dränage med pigtailkateter + odling + spolning. Töm kaviteten på pus och uppskatta mängden. Spola m med motsvarande mängd NaCl 2–3 ggr. Proppa katetern eller koppla kateterpåse.
 • Läkemedel
  • Analgetika - T. Ibuprofen 200–400 mg 1 x 4, dock högst 1200 mg/dygn. Om ytterligare smärtlindring behövs, komplettera med T. Paracetamol 1 g x 4 maxdos 4000 mg/dygn, jämt fördelat över dygnet.
  • Antibiotika - Överväg om och när antibiotika ska användas beroende på patientens allmäntillstånd, (t.ex. feber och lymfangit) samt böldens storlek. Durationen av behandlingen är vanligen cirka 10 dagar men kan behöva justeras utifrån odlingssvar och förlängas vid svåra infektioner

Referenser

 • Rajendran PM, Young D, Maurer T, et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of cephalexin for treatment of uncomplicated skin abscesses in a population at risk for community-acquired methicillin-resistant staphylococcus aureus infection. Antimicrob Agents Chemo 2007; 51: 4044-8. 
 • Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft-tissue infections. Clin Infect Dis. 2005; 41: 1373-1406. 
 • Gorwitz RJ, Jernigan DB, Powers JH, et al, and the Participants in the CDC-Convened Experts’ Meeting on Management of MRSA in the Community. Summary of an experts’ meeting convened by the Centers for Disease Control and Prevention. 2006.