Fibroadenom - Bindvävsknuta i bröstet

Bakgrund

Fibroadenom är en godartad tumör i bröstet hos kvinnor. De kan uppstå var som helst i bröstet. Storleken varierar, men är i genomsnitt mellan 1 och 3 cm i diameter. Nio av tio nya knölar i brösten hos kvinnor före övergångsåldern beräknas vara godartade.

Tillståndet uppträder primärt i åldersgruppen 15–30 år. Det finns lite olika uppgifter om hur vanligt det är. Det anges ibland vara lika vanligt som bröstcancer samtidigt som det enligt andra uppgifter anges vara en tredjedel av detta, det vill säga knappt 100 per 100 000. I cirka 20 % av fallen föreligger flera fibroadenom. Det uppträder oftast i den övre yttre delen av bröstet där också den största mängden bröstvävnad finns.

Orsaken är okänd, men hormonella faktorer verkar ha betydelse. De här knutorna uppträder nästan aldrig innan första mensen och förekomsten sjunker kraftigt i övergångsåldern. Fibroadenom definieras idag som en störning i utvecklingen och inte som tidigare som en tumörsjukdom.

Trots att könshormon sannolikt har betydelse för utvecklingen av ett fibroadenom tycks inte tidpunkten för första mensen, antal graviditeter, antal förlossningar och ålder när klimakteriet inträffar ha någon betydelse för utvecklingen. Användning av p-piller antas kunna medföra en klart lägre risk för utveckling av fibroadenom.

Symtom

 • Knöl i bröstet
 • rund eller ojämn, fast, avgränsad, rörlig svullnad i bröstet
 • Hos yngre mjuk medan hos äldre är det hård pga förkalkningar

Differential diagnoser

 • Bröstcancer
 • Fibroadenomatos

Utredning

 • Anamnes/sjukhistoria – Duration, ärftlighet, läkemedel. BMI, antal graviditeter, P-piller användning.
 • Inspektion – Rodnad, svullnad, sprickor i bröstet.
 • Palpation - Känna på knutan/förhårdnaden och ställer det i förhållande till patientens ålder.
 • Mammografi, ev. ultraljud – Vid en mammografi kan fibroadenom hos kvinnor i menstruerande ålder ses som en enskild förändring som kan vara svår att skilja från en cysta. Ultraljud används för att skilja mellan cystor och fasta tumörer.
 • Finnålspunktion - Innebär att en tunn nål sticks in i knutan för att suga ut vävnad som sedan undersöks i mikroskop. I bland måste punktionen göras om för att få en säker diagnos.

Behandling

 • Konservativ
  • Behandlingen har dock blivit mer konservativ på grund av den ökade erfarenheten med finnålspunktion och röntgenundersökningar, möjligheten för att knutan tillbakabildas och kosmetiska aspekter.. Forskning har visat att ungefär hälften upplever att knutan tillbakabildas inom loppet av fem år och cirka 70 % efter nio år. I internationell litteratur har det i vissa fall varnats för en konservativ behandling
 • Kirurgi
  • Kvinnans egen önskan
  • Tillväxande fibroadenom
  • Fibroadenom större än 3-4 cm

Referenser

 • SFOG, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi. Bröstet, ARG-rapport nr 53, 2005
 • Santen RJ, Mansel R. Benign breast disorders. N Engl J Med 2005; 353: 275-85. New England Journal of Medicine
 • Hughes LE, Mansel RE, Webster DJT. Abberrations of normal development and involution (ANDI): a new perspective on pathogenesis and nomenclature of benign breast disorders. Lancet 1987;2:1316-9.