Herpes genitalis

Bakgrund

Genital herpes är en mycket smittsam virusinfektion i underlivet med herpes simplex-virus (HSV). Man skiljer mellan två olika typer av virus: herpes simplex typ 1, HSV-1, och herpes simplex typ 2, HSV-2.

Förekomsten av herpes simplex verkar öka, såväl av HSV-1 som HSV-2. Man har funnit att cirka en tredjedel av alla 30-åringar är smittade med HSV-2. HSV-1 är ännu vanligare och mer än fyra femtedelar bär på detta virus. De flesta av dessa är smittade på läpparna eller i munslemhinnan. Det första utbrottet (primärinfektionen) kommer oftast ett par dagar till ett par veckor efter smittotillfället. Hos många (> 50 %) förlöper detta utan besvär, men det första utbrottet kan hos andra personer vara mycket besvärande med bland annat svullnad och smärtsamma blåsor. Många, men inte alla, får återkommande herpesutbrott. De följande utbrotten (skoven) är mildare än primärinfektionen och ger färre blåsor och sår, oftast föreligger då inga allmänsymtom.

Återkommande herpes i underlivet beror i mer än 90% av fallen på HSV-2. HSV-1 återkommer dock mycket sällan utan är oftast en "engångsinfektion" när det drabbar underlivet. HSV-2 är praktiskt taget uteslutande sexuellt överfört medan HSV-1 överförs både sexuellt (oftast då genom oralsex) och på annat sätt. Viruset vandrar upp längs nervbanor och lägger sig att vila i så kallade nervganglier. När viruset befinner sig i vilofasen märks inga symtom. Viruset kan dock vakna upp ur dvalan och vandra ner längs nerven och orsaka upprepade utbrott ofta på samma ställe. De senare utbrotten är vanligtvis mildare än den första episoden.

Smittrisken är störst när man har utbrott men man kan smitta även då man inte har något utbrott, särskilt vid HSV-2. Det är därför möjligt att smitta någon utan att man är medveten om det.

Symtom

 • Allmän sjukdomskänsla
 • Trötthet, huvudvärk och feber
 • Ömhet vid beröring
 • Rodnad hud
 • Svullnad
 • Sveda och smärta
 • Smärtsamma blåsor och sår
 • Smärta vid urinering

Differential diagnoser

 • Cervicit
 • Candidavaginit
 • Trichomonasvaginit
 • Bakteriell vaginos

Utredning

 • Anamnes/sjukdomshistoria – Duration av besvär, läkemedel, BMI, hereditet. Riktad anamnes tagning med blödningsfokus, blödningsmönster och smärtmönster. Ny sexual partner, blåsbildning och anamnes riktad mot symtomen.
 • Gynekologisk undersökning – Rodnad, svullnad, sprickbildning, ödem, avvikande flytning, blödning. Ömhet över livmodern och buken. Blåsor, dess antal och utbredning. Provtagning från blåsor eller sår bekräftar diagnosen. Vid första utbrottet bör provet tas inom 5–6 dagar, vid senare utbrott inom 2–3 dagar.
 • Transvaginalt ultraljud – Tacken till vätskeansamling i buken/livmodern/äggledare

Behandling

 • Det finns inga mediciner som botar sjukdomen men det finns mediciner som hämmar virusets tillväxt och aktivitet och som minskar smittöverföringen.
 • Utan behandling går tillståndet över efter 2–4 veckor. 
 • Medicinen är i första hand användbar vid de kraftiga primärutbrotten, men används även med god effekt av patienter som får många och besvärande återfall.
 • Vid förstagångsinfektion har behandlingen effekt om den kan påbörjas inom 4–7 dagar efter symtomdebuten.
 • Det bör till varje pris undvikas att den gravida kvinnan får en primärinfektion i sen graviditet, då risken för överföring till barnet är mycket stor vid en primärinfektion i samband med partus.
 • Vid frekventa skov av herpes i slutet av graviditeten kan det bli aktuellt med suppressionsbehandling fram till partus
 • Egenbehandling
  • Lokalbedövningsmedel som till exempel lidokainsalva.
  • Undvik åtsittande kläder.
  • Användning av kondom förebygger smitta – många är smittade utan att vara klara över det och virus utsöndras även under asymtomatiska perioder.
 • Läkemedel
  • Valaciclovir-tabletter : 500 mg x 2 i 5–10 dagar
  • Aciklovirtabletter 200 mg: 1 tablett x 5 i 5–10 dagar

Referenser

 • Donovan B. Sexually transmissible infections other than HIV. Lancet 2004; 363: 545-56. 
 • Kimberlin DW, Rouse DJ. Genital herpes. N Engl J Med 2004; 350: 1970-7. 
 • Beauman JG. Genital herpes: A review. Am Fam Physician 2005; 72: 1527-34. 
 • Pebody RG, Andrews N, Brown D, Gopal R et al. The seroepidemiology of herpes simplex virus type 1 and 2 in Europe. Sex Transm Infect. 2004 Jun;80(3):185-9. PMID: 15170000