Klamydia genitalis

Bakgrund

Urogenital klamydiainfektion är den vanligaste bakteriella STI (Sexually Transmitted Infection) i Sverige och övriga Europa. Sedan 1997 har klamydia ökat kraftigt till nuvarande nivå med drygt 36 000 fall om året. I Sverige kan klamydia nu betraktas som ett folkhälsoproblem. Det är oklart hur länge man kan bära klamydia. Majoriteten (cirka 81 %) av klamydiafallen i Sverige finns i åldersgruppen 15-29 år, varav drygt hälften (57 %) är kvinnor. Det innebär att man bör vara frikostig med att erbjuda ”alla” i åldersgruppen klamydiatestning. Den största delen smittas med klamydia inom landet och oftast heterosexuellt. Klamydia kan finnas extra-genitalt, t ex i ögon, dessa fall bör alltid prov tas också urogenitalt och handläggas i samråd med venereolog. Smitta kan också överföras i samband med förlossning.

Klamydiainfektionen ger oftast inga symtom och tillförlitliga diagnostiska metoder och smittspårning är viktiga ”redskap” för att hitta smittade personer. Bland komplikationer efter klamydiainfektion ingår ofrivillig barnlöshet, utomkvedshavandeskap och kronisk buksmärta. Klamydiainfektion klassificeras i den svenska Smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom varför skriftlig anmälan och smittspårning är obligatoriska. Patienter med klamydia smittspåras normalt minst 12 månader tillbaka.

Symtom

 • Sveda vid miktion
 • Sekretion/flytning vid miktion
 • Ofrivillig barnlöshet
 • Kronisk buksmärta
 • Ökad blodblandad vaginalflytning

Differential diagnoser

 • Mycoplasma genitalium
 • Gonorréinfektion
 • Ospecifik uretrit/cervicit
 • Bakteriell vaginos

Utredning

 • Anamnes/sjukdomshistoria – Duration av besvär, läkemedel, BMI, hereditet. Riktad anamnes tagning med blödningsfokus, blödningsmönster och smärtmönster. Avvikande flytning, ny sexual partner
 • Gynekologisk undersökning – Rodnad, svullnad, sprickbildning, ödem, avvikande flytning, blödning. Ömhet över livmodern och buken. Vaginalprov, ibland tillsammans med urinprov. För att få ett tillförlitligt prov bör det gå minst en vecka efter smittexposition, tidigare vid symtom.
 • Transvaginalt ultraljud – Tacken till vätskeansamling i buken/livmodern/äggledare

Behandling

 • Antibiotika
  • Doxycyklin 2 tabl à 100 mg dag 1, därefter 100 mg dagligen dag 2-9. 
  • Alternativ singeldos med 1 g Azitromycin skall helt undvikas p g a ökad risk för resistensutveckling hos M. genitalium. 
  • Till gravida med klamydiainfektion ges Amoxicillin 500 mg x 3 i 7 dagar

Referenser