Kontaktblödning - samlagsblödning

Bakgrund

Symtomet kontaktblödning (samlagsblödning, koitusblödning) förknippas av många patienter med cellförändringar och cancer, och patienter med dessa besvär ger ofta uttryck för stor oro. Det finns en rad orsaker till kontaktblödningar, t ex cervicit, cervixpolyp, exofytiska portiokondylom eller hormonpåverkan men även invasiv cervixcancer kan vara ett av orsakerna. Alltså i de allra flesta fall har småblödningar efter samlag en godartad förklaring. Hos kvinnor i menstruerande ålder kan en sådan blödning vara orsakad av en spricka i slemhinnan i slidan eller i livmoderhalsen. Små inflammatoriska förändringar på livmodertappen eller i livmoderhalsen börjar lätt att blöda. Vid misstanke om cervicit bör klamydia uteslutas. Cervixpolyper är lätta att avlägsna genom torkvering med ringtång. Portiokondylom kan avlägsnas med laser eller diatermi. P-piller gör att transformationszonen förflyttar sig ut på portioytan, varvid cylinderepitelet blir synligt som en ektopi. Den är ofta lättblödande. Samma fenomen kan iakttas vid graviditet.

Vid kontaktblödning utan annan förklaring eller vid persisterande kontaktblödningar trots behandling av till exempel en cervicit eller polyp, måste cervixcancer uteslutas.

Symtom

 • Vaginal blödning i samband med samlag/koitus eller penetration
 • Vaginalblödning i samband med ansträngning

Differential diagnoser

 • Cervixpolyp
 • Cervicit
 • Exofytiska portiokondylom
 • Hormonpåverkan
 • cervixcancer

Utredning

 • Anamnes/sjukdomshistoria – När och hur blödningen uppträder. Koppling till menstruationscykel
 • Vaginal undersökning – Misstanke om infektion, palpations ömhet, visuella cervix förändringar, palpabla cervikala förändringar, infektionsprover
 • Cytologprov
 • Vaginalultraljudsundersökning
 • Kolposkopi - Med hjälp av kolposkopi undersöks sådana cellförändringar i livmoderhalsen, slidan och de yttre könsorganen som hittats vid gynekologiska cellprov eller HPV-test, och fastställs vilken typ av cellförändring som det eventuellt är fråga om

Behandling

 • Utredning kring bakomliggande orsak och behandling av dessa.  

Referenser