Mycoplasma genitalium

Bakgrund

Mycoplasma genitalium (M. genitalium) är en av de minsta bakterierna som sekvenserats. Den upptäcktes första gången 1981 hos två män med uretrit. M. genitalium är långsamväxande och mycket svårodlad men kan diagnosticeras med nukleinsyraamplifieringstest (NAAT). Bakterien saknar cellvägg och kan därför inte behandlas med β-laktamantibiotika. Resistensutveckling mot de makrolider och kinoloner som används vid behandling är ett tilltagande problem. 

M. genitalium överförs genom sexuell kontakt. Infektion kan vara helt symtomfri men ger ibland uttalade uretrit- och cervicitsymtom. Uppåtstigande infektioner förekommer, men risken för komplicerade infektioner är lägre än vid klamydiainfektion. Det är oklart hur hög risken är att infektion med M. genitaliumkan leda till infertilitet hos kvinnor. Infektionen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och behandling är inte kostnadsfri. I Sverige uppskattas att infektion med M. genitalium är lika vanlig som klamydia på mottagningar för sexuellt överförbara sjukdomar men nationell statistik saknas. Studier världen över visar varierande prevalens beroende på vilken population som undersöks. 

Symtom

 • Ökad vaginala flytningar
 • Slemmig och varig vaginal flytning
 • Svårighet att utsöndra urin
 • Genital klåda
 • Lågt sittande buksmärtor
 • Mellanblödningar
 • Infertilitet
 • Oklara buksmärtor i genital området

Differential diagnoser

 • Klamydia
 • Gonorré
 • Ospecifik uretrit/cervicit
 • Urinvägsinfektion

Utredning

 • Anamnes/sjukdomshistoria – Duration av besvär, läkemedel, BMI, hereditet. Riktad anamnes tagning med blödningsfokus, blödningsmönster och smärtmönster. Avvikande flytning, sexualanamnes. Anamnes riktad mot ovansymtom.
 • Gynekologisk undersökning – Rodnad, svullnad, sprickbildning, ödem, avvikande flytning, blödning. Ömhet över livmodern och buken. Vaginalprov, ibland tillsammans med urinprov. Provtagning 10-14 dagar efter misstänkt smittotillfälle
 • Transvaginalt ultraljud – Tacken till vätskeansamling i buken/livmodern/äggledare
 • Mikroskopi av "wet smear" (s k våtutstryk av vaginalsekret) och utstryk från uretra och cervix visar ofta ökat antal polymorfkärniga leukocyter

Behandling

 • Antibiotika
  • Azitromycin (Azitromax) 500 mg x 1 dag 1, 250 mg x 1 dag 2-5
 • Aktuell(a) partner i en pågående relation bör provtas och behandlas, övriga partner beroende på provtagningsresultat
 • Kontrollprov 4 veckor efter påbörjad behandling rekommenderas

Referenser

 • Sexuellt överförbara bakteriella infektioner - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2015;26(1)
 • www.ssdv.se, riktlinjer STI  
 • Taylor-Robinson D, Jensen JS. Mycoplasma genitalium: from Chrysalis to multicolored butterfly. Clin Microbiol Rev. 2011 Jul; 24(3):498-514. doi: 10.1128/CMR.00006-11. Review