Perianal abscess

Bakgrund

Detta uppstår på grund av infektion som utgår från hud eller analkörtlar. Ofta är orsaken till infektionen okänd men kan uppkomma vid fissur(spricka) eller fistel (är i regel uttryck för att det funnits en tidigare abscess/varansamling). Ökad risk framför allt mellan 20–50 års ålder samt ökad risk vid Crohns sjukdom.

Symtom

 • Molande värk kring anus
 • Värk vid defekation
 • Ömhet och svullnad vid anus
 • Feber

Differential diagnoser

 • Hidroadenit
 • Bartolinit
 • Aterom
 • Analfissur
 • Analfistel
 • Pilonidalcysta
 • Malignitet
 • Penetrerande traumatisk skada

Utredning

 • Inspektion
 • Försiktig palpation i och kring anus
 • Rektalpalpation
 • Palpation av lymfkörtlar i ljumsken
 • Ev. snabbsänka: CRP

Behandling

 • Ibland spontan perforation
 • Annars incision - Incisionen görs i regel i full narkos.
 • Antibiotika - Efter incision och dränering ges antibiotika endast om pat är allmänpåverkad liksom vid utbredd mjukdelsinfektion, hjärtklaffsjukdom eller nedsatt immunförsvar. Läkningstid av abscessen tar cirka 4 veckor med dagliga omläggningar och duschning av såret.

Referenser

 • Andersson RE, Petzold MG. Non-surgical treatment of appendiceal abscess or phlegmon. A systematic review and meta analysis. Annals of Surgery 2007 Nov;246(5):741-8. 
 • The Iris Cantor Women's Health Center – Anal Abscess and Fistula