Postmenopaus blödning

Bakgrund

Vaginal blödning som uppstår ett år eller senare postmenopausalt och detta sker hos ca 2-12% i en skandinavisk population. Som regel så är detta cancer i genitalorganen som är orsaken tills motsatsen har bevisats. Ett representativt material visade att 50 % orsakades av atrofi medan endast 8 % var orsakad av cancer.

Symtom

 • Spontan vaginal blödning postmenopausal

Differential diagnoser

 • Endometriecancer
 • Ovarialcancer
 • Livmoderhalscancer
 • Blödning från anus eller uretra
 • Atrofisk vaginit

Utredning

 • Anamnes/sjukdomshistoria –  När uppstod blödningarna? Spontan blödning utan utlösande faktor? Trauma eller spricka? Hur frekventa är de? Hur länge och hur mycket? Spårblödningar? Större blödningar? Används östrogen? Smärta, viktnedgång, trötthet
 • Gynekologisk undersökning – Inspektion av vagina och cervix – atrofi, sår, tumörer? Noggrann palpation av organen i lilla bäckenet.
 • Cervixcytologi
 • Endometriecytologi (Pipelle-prov)
 • Vaginalultraljudsundersökning
 • Eventuellt hysteroskopi

Behandling

 • Atrofisk vaginit behandlas med östriol lokalt eller peroralt.
 • Följ upp alla patienter med sannolikt godartad orsak till blödningen antingen genom att avtala tider för kontroller eller genom att remittera. Vid elakartade fynd följs rutin enligt SVF (standardiserad vårdförlopp).

Referenser

 • Gredmark T, Kvint S, Havel G, Mattsson LÅ. Histopathological findings in women with postmenopausal bleeding. Br J Obstet Gynaecol 1995; 102:133-6