Sexuell dysfunktion

Bakgrund

Sexuell dysfunktion kan innebära brist på lust, brist på sexuell upphetsning, svårt att få orgasm, smärtor vid samlag, trång slida och eventuella följder av annan underliggande sjukdom. För liten sexuell lust, brist på libido, är det vanligaste sexuella problemet bland kvinnor. Men de här problemen hänger ihop. Till exempel leder liten lust till låg sexuell upphetsning och njutning, och därför uppnås också sällan orgasm. Bland kvinnor i etablerade parförhållanden är sexuell lust långt ifrån alltid det som leder till sex. I en amerikansk studie rapporterade 40 % att de aldrig eller sällan kände lust till sex, men de upplevde ändå sexuell upphetsning.

Grunden till sexuell lust och upphetsning hos kvinnor är inte så väl förstådd, men verkar orsakas av en blandning av flera faktorer, som kemiska signalsubstanser i hjärnan, könshormoner och yttre förhållanden. Svullnad av de kvinnliga könsorganen – klitoris, blygdläpparna, slidan – inträffar normalt hos kvinnor inom loppet av sekunder efter erotisk stimulering. Det orsakas av nervstimuleringar som leder till ökad lokal ansamling av blod – jämför med erektion hos män. Samtidigt minskas muskelspänningen i slidväggen på så sätt att slidan kan utvidgas och ökad utsöndring av vätska från slidväggen sörjer för att slidan är välfuktad och förhindrar skavsår.

Påverkan av det kvinnliga könshormonet östrogen på sexuell funktion är sammansatt. Även om låga östrogennivåer och skrumpnad slidvägg hos äldre kvinnor ger en mindre blodansamling i underlivet när kvinnan inte stimuleras, reagerar kvinnor över 50 år lika mycket på sexuella stimuli som yngre kvinnor med klart högre östrogennivå. Efter stimulering genomgår klitoris, blygdläppar och slidan samma förändringar som hos yngre kvinnor som en följd av ökad blodtillförsel. Läkemedel som nya antidepressiva (SSRI) och p-piller påverkar sexualiteten negativt hos en del. Det samma verkar kunna gälla för enskilda blodtrycksläkemedel (betablockerare). Många sjukdomar har en negativ påverkan på sexualiteten. Det kan gälla multipel skleros, njursvikt, diabetes, sjukdomar i nervsystemet och cancersjukdom.

Symtom

 • Minskad sexlust
 • Svårighet att få orgasm
 • Smärta vid samlag
 • Trång slida

Differential diagnoser

 • Depression.
 • Relationsproblem.
 • Multipel skleros (kan debutera med sexuell dysfunktion).
 • Hypotyreos

Utredning

 • Anamnes/Sjukhistoria
  • En noggrann anamnes är avgörande för diagnos och eventuella åtgärder
  • Vanligtvis bör båda parter intervjuas
  • Blir hon sexuellt upphetsad?
  • Har kvinnan lust till sex?
  • Uppnår hon orgasm?
  • Föreligger fysiska problem vid samlag? Torr slida? Går det att penetrera slidmynningen?
  • Föreligger sexuell lust, upphetsning, blir kvinnan våt och sväller könsorganen
  • Har kvinnan utnyttjats sexuellt?
  • Specifika problem knutna till sexuell aktivitet?
  • Tillräckligt förspel?
  • Har kvinnan sexuella fantasier?
 • Vaginalundersökning
  • Rutinmässig undersökning och palpering av vulva, vagina, bäcken och muskler
 • Blodprover
  • Mätning av östrogen eller testosteron har liten användbarhet. Testosteronvärdena korrelerar inte generellt med sexualfunktion

Behandling

 • Läkemedel - Läkemedel inte har någon, eller mycket begränsad, effekt hos de flesta
  • Tibolon
   • Effekten är beskedlig, och långtidseffekten är okänd
   • Testosteronbehandling av kvinnor bör skötas av specialist på grund av möjlig maskuliniserande effekt, samt på grund av att inget preparat finns godkänt specifikt för kvinnor
  • Sildenafil
   • Är enligt FASS inte indicerat hos kvinnor
   • Ökad blodgenomströmning i genitalierna med bättre lubrikation och klitoriserektion har hittats i några undersökningar
  • Lokalbehandling med östrogen
   • Rekommenderas vid dyspareuni som orsakas av vulvaatrofi
  • Systemiskt östrogen?
   • Nyttan är oklar, men en studie tyder på liten eller ingen effekt
 • Psykologisk behandling verkar kunna ge de bästa resultaten.
  • Kognitiv beteendeterapi
   • Riktas in mot att identifiera och påverka faktorer som bidrar till sexuell dysfunktion, som olämpliga tankar, orimliga förväntningar, beteenden som minskar partnerns intresse och tillit (respektlöst beteende eller oärlighet), otillräcklig erotisk stimulering och otillräcklig fysisk stimulering på andra ställen på kroppen.
  • Fokuserad sexterapi
   • Består i att träna upp de olika beståndsdelarna i sexualakten. Det inleds med icke-sexuell fysisk kontakt som gradvis ökar till sexuell beröring. Partnerna uppmanas till att turas om att ta på varandra och berätta för varandra om smekningarna är behagliga

Referenser

 • Basson R. Sexual desire and arousal disorders in women. N Engl J Med 2006; 354: 1497-506. 
 • Hartmann U, Philippsohn S, Heiser K, Rüffer-Hesse C. Low sexual desire in midlife and older women: personality factors, psychosocial development, present sexuality. Menopause 2004; 11: 726-40. 
 • Braunstein G, Sundwall DA, Katz M, et al. Safety and efficacy of a testosterone patch for the treatment of hypoactive sexual desire disorder in surgically menopausal women: a randomized, placebo-controlled trial. Arch Intern Med 2005; 165: 1582-9. 
 • Mercer CH, Fenton KA, Johnson AM, et al. Sexual function problems and help seeking behaviour in Britain: national probability sample survey. BMJ 2003; 327: 426-7. 
 • Laumann EO, Nicolosi A, Glasser DB, et al. Sexual problems among women and men aged 40-80 y: prevalence and correlates identified in the Global Study of Sexual Attitudes and Behaviors. Int J Impot Res 2005; 17: 39-57