Trikomonas vaginit

Bakgrund

Trikomonasinfektion är en sexuellt överförbar infektion i slidan och/eller urinröret. Sjukdomen ger en ökad mängd flytningar, som ofta är gulgröna i färgen och luktar illa. Sjukdomen är numera sällsynt i Skandinavien. Båda könen kan infekteras, men det är betydligt vanligare med symtom hos kvinnor. Sjukdomen är ofarlig och prognosen är god.

Infektionen orsakas av en parasit, Trichomonas vaginalis, som överförs vid samlag. Användning av kondom kan förebygga smittspridning. Kvinnor smittas något oftare än män och inkubationstiden, det vill säga tiden från det att man smittas till dess att infektionen uppstår, varierar från 5 till 28 dagar. Riskfaktorer för att få en trikomonasinfektion är flera sexualpartner, smitta med andra sexuellt överförbara sjukdomar och tidigare trikomonasinfektion.

Symtom

 • Smärta vid urinering
 • Klåda i slidöppningen och vagina
 • Illaluktande flytningar, fiskdoft
 • Flytningar som är gråaktiga till gulgröna i färgen
 • Rodnad i slemhinnan i slidan och huden runt slidöppningen/blygdläppen

Differential diagnoser

 • Klamydiainfektion
 • Gonorré
 • Candidavaginit
 • Bakteriell vaginos

Utredning

 • Anamnes/sjukdomshistoria – Duration av besvär, läkemedel, BMI, hereditet. Riktad anamnes tagning med blödningsfokus, blödningsmönster och smärtmönster. Sexualanamnes, flytning och dess konsistens, lukt.
 • Gynekologisk undersökning – Rodnad, svullnad, sprickbildning, ödem, avvikande flytning, blödning. Ömhet över livmodern och buken. Slidöppningens inspekteras noga.
 • Mikroskopi - I mikroskopet ses den typiska parasiten som livligt simmar omkring med sin svans (flagellum). Det är också möjligt att ta prov för diagnostik med så kallat PCR-test,
 • Transvaginalt ultraljud – Tacken till vätskeansamling i buken/livmodern/äggledare
 • Snifftest är oftast positivt och pH är alltid över 4,5

Behandling

 • Egen behandling
  • Alkohol ska undvikas under behandlingen
  • Kvinnan bör inte ha samlag innan symtomen är borta vilket innebär ungefär en vecka
 • Om behandlingen
  • Samtidig peroral behandling av patient och partner.
  • Kvinnor med asymtomatisk trikomonasinfektion bör behandlas eftersom infektionen är mycket smittsam
  • Alla infektioner ska behandlas hos ickegravida, oavsett symtom.
  • Partners bör behandlas samtidigt
 • Antibiotika
  • Metronidazol 2 g som engångsdos - eller
  • Metronidazol 400–500 mg x 2 i 5–7 dagar

Referenser

 • Gottlieb Claes, Von Schoultz Bo (2004) Öppenvårdsgynekologi. Liber ISBN 9789147050796
 • Lowe NK, Neal JL, Ryan-Wenger NA. Accuracy of the clinical diagnosis of vaginitis compared with a DNA probe laboratory standard. Obstet Gynecol 2009; 113: 89-95. 
 • Lindbæk M red. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, 2008.
 • Donovan B. Sexually transmissible infections other than HIV. Lancet 2004; 363: 545-56