Vätskefylld äggledare och oro inför operation!

Vätskefylld äggledare och oro inför operation!

FRÅGA

Hej!

Jag går just nu på fertilitetsutredning och vid HSS-undersökningen så kunde gynekologen se att min högra äggledare var vätskefylld och blockerad. Jag skall få en remiss till titthålsoperation så att de kapar den äggledaren eventuellt att de får göra detsamma på min vänstra, han kunde inte se hur det var ställt med den. Sedan blir det förmodligen IVF. Detta gör mig lite upprörd och frågande. Finns det ingen behandling man kan få för detta istället för att operera bort äggledaren eller äggledarna?

SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till GynOnline med din fråga!

Hystero-salpingo Contrast Sonography (HSS) är en bra metod att se om äggledaren är täppt eller inte. Om man ser att det är täppt så går man vidare med laparoskopi med blåfärgning för att diagnostisera patologi och eventuellt lösa det (om det skulle vara adherenser/sammanväxningar som orsakar stoppet).

Enligt studier så ska patienter med unilateral (ensidiga) hydrosalpinx (vätskefylld äggledare) bör opereras i ett tidigt skede eftersom chansen till spontan konception ökar och IVF då inte behöver utnyttjas. Men om nu du skulle behålla ditt hydrosalpinx (vätskefylld äggledare) så är graviditetsprognosen vid IVF halverad. Dock efter salpingektomi (kapa bort äggledaren) så återställs graviditetschansen.

Enligt ovan beskrivning så kommer de säkert göra en blåfärgning och möjligt se om det går och fria äggledaren och göra att den kan leda ägg (väl svårt och görs på få platser i Sverige). Klarar man inte att fria det så kapar man den sidan vilket man i förväg meddelar patienten så det inte blir en chock när denne vaknar. En liknande undersökning görs även på andra sidan. Ser läget likadan ut och det inte går och laga den så kommer man även salpingektomiera den och man satsar på IVF med bättre graviditetsmöjlighet enligt dagens existerande data.

 

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på GynOnline!

Vänligen

GynOnline.se